publicerad: 2021  
jakobskamp jakobs­kampen jakobs­kamper
jakobs|­kamp·en
substantiv
ja`kobskamp
mindre brukligt (våldsam) inre kamp av religiös, själslig el. intellektuell natur; ur­sprungligen om Jakobs kamp med Gud enl. Gamla testamentet
belagt sedan 1883