publicerad: 2021  
jobbavdrag jobb­avdraget, plural jobb­avdrag, bestämd plural jobb­avdragen
jobb|­av·drag·et
substantiv
[jåb`-]
sär­skilt skatte­avdrag för lön­tagare men inte för pensionärer; in­fört av den borgerliga regeringen 2007
belagt sedan 2005