publicerad: 2021  
jobbgaranti jobb­garantin jobb­garantier
jobb|­gar·anti·er
substantiv
[jåb`-]
en arbetsmarknads­politisk åt­gärd som inne­bär att arbets­lösa ungdomar mellan 16 och 24 år (efter 3 månaders in­skrivning vid arbets­förmedlingen) får ökat stöd i sitt sökande efter arbete kombinerat med praktik och ut­bildning
belagt sedan 1992