publicerad: 2021  
jämlik jäm­likt jäm­lika
jäm|­lik
adjektiv
jäm`lik
som an­ses ha lika stort värde som varje annan person
jämlikhet; ojämlik
jämlik med någon några är jämlika
inte lika men jäm­lika
äv. försvagat som har samma rättigheter och skyldigheter som andra personer
i realiteten är kvinnorna än­nu inte jäm­lika med männen
äv. om sam­hälle eller dylikt där in­vånarna har samma rättigheter och skyldigheter
ett jäm­likare sam­hälle
stå på jäm­lik fot se fot
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Uplands-Lagen); fornsvenska iämliker
Alla djur är jäm­lika, men somliga djur är mera jäm­lika än andra. Efter George Orwell, Animal farm (1945; svensk övers. med titeln "Djurfarmen" 1961)