publicerad: 2021  
jämn-
förled
som över­allt har lika stora mått
JFR ekvi-
jämnhög
äv. för att ut­trycka jäm­förelse mellan flera före­teelser
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska iämn-