publicerad: 2021  
jämn jämnt jämna
adjektiv
1 fri från (mer markanta) upp­höjningar eller fördjupningar om yta
vägen var jämn och rak
äv. om linje eller dylikt rak
jämn höger­marginal
äv. om något tre­dimensionellt
stora, jämna äpplen
äv. om annan före­teelse, spec. oföränderlig, enhetlig
jämngrå
ett jämnt klimat; en jämn ström av människor
spec. äv. som inne­håller ungefär lika många kort av alla färger
en jämn hand
jämnt skägg se skägg
med jämna mellan­rum se mellanrum
belagt sedan 1287 (i ortnamn; (råskillnadsdom mellan västgötska Gudhems kloster och socknen Håkantorp utfärdad av Magnus Ladulås (Svenskt Diplomatarium))) fornsvenska iämn 'jämn; rätt­vis'; gemensamt germanskt ord av dunkelt urspr.; jfr jäm- i jämbredd m.fl. ord, även
2 som har lika stor ut­sträckning som någon annan el. något annat; i kvantitativt el. kvalitativt av­seende
äv. om tävling eller dylikt som känne­tecknas av att de in­blandade parterna är lik­värdiga
en jämn match som slutade 18–17 till hemma­laget
äv. om grupp eller dylikt vars element är lik­värdiga
klassen är väldigt jämn; en jämnare könsfördelning bland landets professorer
dra jämnt komma över­enshon sades ha svårt att dra jämnt med sina tränare
hålla jämna steg med någon/något se steg
väga jämnt vara mycket liten skillnaddet väger jämnt mellan regering och opposition
belagt sedan slutet av 1200-talet Westgöta-Lagen
3 delbar med 2 om (positivt) hel­tal
MOTSATS udda 1
jämna tal; jämna husnummer
ibland med konstruktions­växling
jämna veckor, allt­så vecka 2, 4, 6 etc.
i adverbiell an­vändning spec. precis
för jämnt tio dagar sedan
äv. om summa i vissa ut­tryck som ändras till närmaste, lätt an­givna tal dvs. 10-tal, 100-tal etc.
vi säger 50 så blir det jämnt
äv. bildligt för att (bryskt) sätta punkt för diskussion
du kommer med och där­med jämnt!
fylla jämnt var­dagligtfylla ett jämnt tio­tal årel. möjligen 25 el. 75 år: när hon fyllde jämnt fick hon en flaska champagne av fin år­gång
inte mer än jämnt se mer
jämna pengar se peng
låta udda vara jämnt se udda
nätt och jämnt se nätt
belagt sedan 1407 öppet brev från djäknen Nils Birgersson i Strängnäs om förvaltning av gods (Svenskt Diplomatarium)