publicerad: 2021  
jämnstark jämn­starkt jämn­starka
även
jämstark jäm­starkt jäm­starka
jämn|­stark, jäm|­stark
adjektiv
jäm`nstark el. jäm`stark
lika stark som den el. det som fram­går av samman­hanget
jämnstark med någon några är jämnstarka
de båda brottarna var jämn­starka
belagt sedan 1430–50 (Fem Mose böcker); fornsvenska iämstarker