publicerad: 2021  
jämväl
jäm|­väl
adverb
[jäm´-] el. [-vä´l]
något ålderdomligt också
polisens resurser måste förstärkas, men något måste göras jäm­väl på det sociala om­rådet
belagt sedan början av 1300-talet (Skåne-Lagen); fornsvenska iämväl