publicerad: 2021  
järnbakterie järn­bakterien järn­bakterier
järn|­bakt·eri·en
substantiv
`rnbakterie
vanligen plur. (typ av) tråd- eller stav­formig söt­vattens­bakterie som får energi genom att om­vandla kemiskt upp­löst järn till fast järn­hydroxid (som den lagrar el. ut­söndrar)
rött slem av järn­bakterier i brunnar och dräneringsrör
belagt sedan 1897