publicerad: 2021  
järnvägsövergång järnvägs­övergången järnvägs­övergångar
järn·vägs|­över·gång·en
substantiv
`rnvägsövergång
ställe där en järn­väg korsar en annan väg
obevakad järnvägs­övergång järnvägs­övergång som inte är försedd med bommar eller andra skydds­anordningar
belagt sedan 1889