publicerad: 2021  
kadaver kadavret, plural kadaver, bestämd plural kadavren
kadavr·et
substantiv
kada´ver
död kropp av (större) djur
SYN. 1as
örnen lever mest av smågnagare och kadaver
belagt sedan 1721; av lat. cada´ver '(ett) lik', till cad´ere 'falla'