publicerad: 2021  
kadaverdisciplin kadaver­disciplinen
kadaver|­discipl·in·en
substantiv
kada`verdisciplin
ytterst sträng disciplin var­vid blind lydnad krävs
marin­kåren var känd för sin kadaver­disciplin
belagt sedan 1914