publicerad: 2021  
kalciumoxid kalcium­oxiden kalcium­oxider
kalci·um|­ox·id·en
substantiv
kal`ciumoxid
förening av kalcium och syre som ut­gör mellan­stadium vid till­verkning av släckt kalk av kalk­sten eller dylikt
belagt sedan 1844