publicerad: 2021  
kangas ingen böjning, utrum
substantiv
[kaŋ´gas]
typ av höft­skynke att an­vändas på bad­strand m.m.; ur­sprungligen från Afrika
belagt sedan 1976; av swahili khanga med samma betydelse