publicerad: 2021  
kanister kanistern kanistrar
kanistr·ar
substantiv
kanis´ter
något ålderdomligt typ av (bleck)ask för förvaring av mat­varor, tobak m.m.
äv. om andra kärl eller behållare för produkter av skilda slag
belagt sedan 1742; av lat. canis´trum 'korg'; av grek. kan´astron 'av rör flätad korg'; jfr ur­sprung till canasta, 1knaster