publicerad: 2021  
kannbrosk kann­brosket, plural kann­brosk, bestämd plural kann­brosken
kann|­brosk·et
substantiv
kann`brosk
ettdera av två brosk i strup­huvudet som stäm­banden ut­går från
belagt sedan 1860