publicerad: 2021  
kapillaritet kapillariteten
kap·ill·ar·itet·en
substantiv
kapillarite´t
term in­om fysik kraft som upp­kommer genom yt­spänningens verkan hos en vätska som är inne­sluten i ett fint rör särsk. om en uppåt­verkande typ
växt­safternas uppstigning i växterna beror på kapillaritet
belagt sedan 1818; till 2kapillär!!