publicerad: 2021  
kartera karterade karterat
verb
karte´ra
upp­rätta karta över
någon/något karterar något
någon karterar något
något karterar något
man kommer att kartera månens syd­pol
belagt sedan 1692
karterakartering