publicerad: 2021  
kartbild kart­bilden kart­bilder
kart|­bild·en
substantiv
ka`rtbild
(del av) karta betraktad som en bild
gatornas nu­varande sträckningar i jäm­förelse med de historiska kart­bilderna
belagt sedan 1881