publicerad: 2021  
kasematt kasematten kasematter
kasematt·en
substantiv
kasematt´
historiskt större skydds­rum i äldre befästnings­verk
belagt sedan ca 1640; av ita. casamatta med samma betydelse; ev. av grek. khas´mata, plur. av khas´ma 'klyfta'