publicerad: 2021  
kasernförbud kasern­förbudet, plural kasern­förbud, bestämd plural kasern­förbuden
kas·ern|­för·bud·et
substantiv
[-ä`rn-]
förbud mot att lämna militär förläggning trots ledighet ett mildare disciplin­straff
belagt sedan 1909