publicerad: 2021  
katsa katsan katsor
kats·an
substantiv
kat`sa
typ av fisk­redskap som fångsten stängs in i
JFR mjärde
belagt sedan 1412–17 (i sms.; (Åbo domkyrkas Svartbok)) fornsvenska katiza; av fi. katitsa, ry. kotzi med samma betydelse