publicerad: 2021  
kelvin ingen böjning, utrum
eller
Kelvin ingen böjning, utrum
K
substantiv
[kel´vin]
en grund­enhet för temperatur med absoluta noll­punkten som utgångs­punkt för skalan
Kelvinskalan
en kelvin inne­bär en lika stor temperaturskillnad som en celsius­grad, men skalorna är förskjutna i förhållande till var­andra
äv. i adverbiell an­vändning
250 kelvin mot­svarar minus 23 grader Celsius
belagt sedan 1936; till namnet på den engelska fysikern W. Thomson, lord Kelvin (1824–1907)