publicerad: 2021  
kemigrafi kemigrafin
kemi·grafin
substantiv
kemigrafi´
fram­ställning av klichéer för bok­tryck genom etsning
belagt sedan 1903; till kemi och grek. graph´ein 'skriva'