publicerad: 2021  
kemikalier plural
kem·ik·ali·er
substantiv
[-ka`l-] el. [-ka´l-]
ämnen som är fram­ställda på kemisk väg särsk. om enkla oorganiska föreningar, vanligen flytande el. i kristallform; för an­vändning t.ex. som lösnings­medel el. halv­fabrikat
kemikalieaffär
det luktade färg och kemikalier i verk­staden
belagt sedan 1830; av tyska Chemikalien med samma betydelse; till kemi