publicerad: 2021  
kinestetisk kinestetiskt kinestetiska
kin·est·et·isk
adjektiv
kineste´tisk [ç-] el. [k-]
som har att göra med förnimmelse av rörelse och läge för olika kropps­delar, förmedlad genom musklerna
kinestetiskt sinne
belagt sedan 1910; till grek. kinei´n 'röra' och estetik