publicerad: 2021  
kinetik kinetiken
kin·et·ik·en
substantiv
kineti´k [ç-] el. [k-]
del av mekaniken som beskriver sam­bandet mellan kroppars rörelser och de krafter som verkar på dem särsk. vad gäller de verkande krafterna och kropparnas massor
belagt sedan 1887; till grek. kinetikos´ 'som hör till rörelse'