publicerad: 2021  
klarlägga klarlade klarlagt, presens klarlägger
verb
kla`rlägga
ut­reda (och tillkänna­ge) de närmare om­ständigheterna i viss situation etc.; för att möjlig­göra förståelse etc.
någon klarlägger något/sats
någon klarlägger något
någon klarlägger sats
klar­lägga ansvars­förhållandena; man försökte klar­lägga det faktiska vårdbehovet; polisen arbetade med att klar­lägga de om­ständigheter som ledde till att NN dog
belagt sedan 1883
klarläggaklarläggande, klarläggning