publicerad: 2021  
klar klart klara
adjektiv
1 fri från allt som fördunklar särsk. i fråga om syn- och hörselintryck
klart bad­vatten; klar buljong; en klar blick; klara goss­röster
spec. om himmel (och väderlek) molnfri
höstklar
varmt och klart väder; solen sken från en klar himmel
äv. bildligt, spec. intellektuellt redig om person, tankeprodukt eller dylikt
en klar fram­ställning; ge klart besked; han är väldigt klar i huvudet
spec. äv. i ut­tryck för förståelse
allt stod plötsligt klart för honom; han har klart för sig att han måste be om ur­säkt; först då blev hon klar över det rätta samman­hanget
bli på det klara med något komma att förstå någotkampanjen mot tobak syftar till att få ungdomar att bli på det klara med att rökning är skadligt
få klart för sig förståbesvikelsen var stor när hon fick klart för sig att tiden bara räckte till en fjärde­plats
i klara verba se verba
klar som kristall full­ständigt klarresonemanget var klart som kristall
kusten är klar se kust
vara klar i knoppen se knopp
vara klart som korv­spad/dagen vara helt klartdet är klart som korv­spad att ett nytt läke­medel inte är lika ut­forskat som ett gammalt
belagt sedan 1385 (Heliga Birgittas uppenbarelser); fornsvenska klar; av lågtyska klar med samma betydelse; av lat. cla´rus 'klar; ljus; tydlig'; jfr ur­sprung till cleara, eklärera, klarera, klarinett
2 som inte kan förnekas
det är väl klart att han kommer; naturligtvis måste barn få ut­trycka sin mening, den saken är ju klar
äv. av­gjord eller tydlig
en klar majoritet; en klar finger­visning; hans portion var klart större än hennes (adverbial)
belagt sedan 1400–25 Heliga Birgittas uppenbarelser
3 som bringats till resultat
klar (med någon/något)
klar (med någon)
klar (med något)
klar (för/till något)
klar (för något)
klar (till något)
klar (att+verb)
maten är klar; nu är disken klar
äv. om person som slut­fört något
han är klar med sin ut­bildning
ibland med bi­betydelse av beredskap eller dylikt
hon är klar att ge sig i väg
klappat och klart se klappa
klara färdiga gå en start­formel vid mer informella tävlingar: finalisterna ställde upp sig på löpar­banan och funktionären ropade klara färdiga gå
saken är klar se sak
belagt sedan 1467 Arboga stads tänkebok
4 sär­skilt sjö­fart i vissa ut­tryck fri från något som minskar framkomligheten
båten gick klar från grundet
belagt sedan 1855