publicerad: 2021  
kleta kletade kletat
verb
kle`ta
arbeta med något kletigt
någon kletar (med/mot något)
någon kletar (med något)
någon kletar (mot något)
kleta med degen
äv. om före­mål fästa genom att vara kletig
något kletar (mot något)
skjortan kletade mot ryggen
belagt sedan 1866; trol. en sammansmältning av klena och smeta
kletakletande, klet