publicerad: 2021  
klimat klimatet, plural klimat, bestämd plural klimaten
klim·at·et
substantiv
klima´t
genom­snittliga väderleksförhållanden in­om ett större om­råde
fuktigt klimat; kontinentalt klimat; tropiskt klimat
äv. något ut­vidgat
drivhusklimat; inomhusklimat
äv. bildligt stämning
arbetsklimat; förhandlingsklimat; medieklimat; samhällsklimat; samtalsklimat
det är viktigt med ett positivt klimat på arbets­platsen
belagt sedan 1697; av grek. klim´a 'lutning' (speciellt lutningen hos jorden från ekvatorn mot polen); jfr ur­sprung till klimax