publicerad: 2021  
klientel klientelet, plural klientel, bestämd plural klientelen
kli·ent·el·et
substantiv
kliente´l
samman­fattningen av (viss persons) klienter
JFR klient
någons klientel klientelet till någon
hans gamla klientel
ofta ned­sättande, sär­skilt om grupp av mer el. mindre ut­slagna personer
missbrukarklientel
klientelet i tunnel­banan; an­stalter med grovt kriminellt klientel
belagt sedan 1861