publicerad: 2021  
klippdass klipp­dassen klipp­dassar
klipp|­dass·en
substantiv
klipp`dass
typ av gnagar­liknande, brunt dägg­djur som har mycket kort svans och korta ben och som lever (gruppvis) i öppna klippiga marker el. i skogar i Afrika och Mellan­östern
klipp­dassarna an­ses ha ut­vecklats ur tidiga ur­hov­djur
belagt sedan 1864; efter tyska Klippdachs med samma betydelse; se ur­sprung till 1klippa!!, tax