publicerad: 2021  
1brant neutrum brant, bestämd form och plural branta
adjektiv
som sluttar kraftigt om (sida på) berg, kulle eller dylikt
en brant uppförs­backe; de branta klipp­väggarna; pisten var fruktans­värt brant på sina ställen
äv. om mot­svarande rörelse­kurva eller dylikt
branta klättringar; planet steg brant (adverbial)
äv. bildligt
den brant stigande kostnads­kurvan (adverbial); hans form­kurva vände brant upp­åt strax före OS (adverbial)
belagt sedan ca 1420 (Bonaventuras Betraktelser); fornsvenska branter; gemensamt germanskt ord, besläktat med brink
2brant branten branter
brant·en
substantiv
starkt sluttande sida av mark­formation
JFR 1stup
förkastningsbrant; klippbrant; ravinbrant; strandbrant
de åkte kana ut­för branten
stå på ruinens brant vara nära (ekonomiskt eller psykiskt) samman­brotten oväntad ut­gift kan vara ett hårt slag för den som redan står på ruinens brant
belagt sedan 1587; se ur­sprung till 1brant!!