publicerad: 2021  
klubbslag klubb­slaget, plural klubb­slag, bestämd plural klubb­slagen
klubb|­slag·et
substantiv
klubb`slag
slag med klubba särsk. för att markera formellt beslut
mötet av­slutades med ett klubb­slag
ofta bildligt i ut­tryck för chock
under­rättelsen om hans död kom som ett klubb­slag; drinken var rena klubb­slaget
belagt sedan 1604; 1720 om klubbslag för att markera beslut; 1912 i bildlig bemärkelse