publicerad: 2021  
klubb klubben klubbar
klubb·en
substantiv
1 förening där med­lemmarna träffas med jämna mellan­rum ofta för att ut­öva visst gemensamt intresse el. för social sam­varo
klubbhus; klubbist; klubbkamrat; klubblokal; klubbmedlem; klubbmärke; golfklubb; studentklubb; ungdomsklubb
en klubb (för några)
en hemlig klubb; exklusiva engelska klubbar; gå med i en klubb
äv. om förening i all­mänhet
äv. om mot­svarande lokal
han var på klubben hela kvällen
belagt sedan ca 1755; av engelska club med samma betydelse; av fornnord. klubba 'bud­kavle'; jfr ur­sprung till 1klubba!!
2 vanligen i sammansättn. typ av nöjes­lokal vanligen öppen på natten; ofta (formellt) öppen bara för med­lemmar
jazzklubb; nattklubb; sexklubb
hon arbetar som servitris på klubben
belagt sedan 1770