publicerad: 2021  
klyftig klyftigt klyftiga
klyft·ig
adjektiv
klyf`tig
var­dagligt intelligent
han har högsta betyg i matematik och fysik så han måste vara rätt klyftig
belagt sedan 1717; av lågtyska klüftich med samma betydelse, till klüft 'skarp­sinne', eg. 'förmåga att klyva'; jfr ur­sprung till klyft