publicerad: 2021  
klyka klykan klykor
klyk·an
substantiv
kly`ka
(Y-formig) förgrening i spetsig vinkel av träd
klykformad; grenklyka
äv. om Y-formigt redskap eller dylikt
belagt sedan 1820; svenskt ord, tidigare äv. med bet. 'hö­tjuga'; besläktat med engelska clutch 'gripa'; ock­så besläktat med klyva