publicerad: 2021  
klädd klätt klädda
adjektiv
försedd med kläder i all­mänhet el. för visst syfte
vinterklädd; välklädd
klädd (för/i/med något)
klädd (för något)
klädd (i något)
klädd (med något)
varmt klädd; sjaskigt klädd; klädd i jeans; klädd i svart; hon är inte klädd än
ibland spec. väl klädd
hon kände sig inte klädd i jeans
äv. försedd med klädsel el. annan täckande an­ordning
rimfrostklädd
en soffa klädd med plysch; väggar klädda med bok­hyllor
klädda kort se kort
som man är klädd blir man hädd man blir bedömd efter sitt yttret.ex. sättet att klä sig: det var få som trodde att mannen med den ovårdade klädseln var miljonär – som man är klädd blir man hädd
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska kläd(d)er