publicerad: 2021  
klätterväxt klätter­växten klätter­växter
klätter|­växt·en
substantiv
klätt`erväxt
växt som har långa, ofta veka skott och där­för söker stöd med hjälp av klängen, luft­rötter, taggar etc.
humle, mur­gröna och vin­ranka är klätter­växter
belagt sedan 1895