publicerad: 2021  
klöver klövern, plural klöver
substantiv
klö´ver
1 typ av ärt­växt med tre­fingrade blad och röda eller vita blommor i huvud­liknande ställningar vanlig som foder­växt
klövervall; klöveräng; alsikeklöver; rödklöver; vitklöver
i sammansättn. äv. om slumpvis före­kommande fyr­fingrat blad av örten
belagt sedan början av 1500-talet (Läke- och örte-böcker); fornsvenska klever- i kleverbladh; av lågtyska klever med samma betydelse; trol. besläktat med klibba
2 en av de fyra kort­sviterna (färgerna) i en kort­lek markerad med en symbol som ser ut som ett stiliserat klöverblad
klöveress
äv. om kort av denna färg
två höga klöver på handen
belagt sedan 1734; trol. av da. kløver med samma betydelse; efter franska trèfle med samma betydelse; samma ord som klöver 1
3 var­dagligt pengar
hon blev film­stjärna och tjänade massor av klöver
belagt sedan 1958; samma ord som klöver 1; jfr engelska in clover 'rik; stadd vid kassa'