publicerad: 2021  
knaggla knagglade knagglat
verb
knagg`la
röra sig fram­åt långsamt och med svårighet
knaggla (någonstans) knaggla sig igenom något
vagnen knagglade upp­för den branta backen
äv. bildligt vanligen refl. och med partikel, sär­skiltigenom med svårighet ta sig (igenom)
JFR traggla
knaggla sig igenom läxan
belagt sedan 1889; till sv. dial. knaggel 'ojämnheter; småsten'; till knagg
knagglaknagglande