publicerad: 2021  
1knapp knappen knappar
knapp·en
substantiv
1 liten skiva, kula eller pinne som är av­sedd för till­slutning av vissa delar av klädes­plagg el. för prydnad
knappask; träknapp; tröjknapp
knäpp knappen!; knäpp upp knapparna!; sy i knappar; en vit jacka med gyllene knappar och axel­klaffar; det fattades en knapp i skjortan
äv. om andra före­mål med liknande form
sadelknapp; ståndarknapp
spec. liten rund platta med text att fästa på kläder
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Westmanna-Lagen); fornsvenska knapper 'knapp; rund knopp på tält­stång, torn m.m.'; gemensamt germanskt ord, besläktat med knopp
2 liten (rund) an­ordning som man trycker på för att manövrera något särsk. för att starta el. stoppa något mekaniskt el. elektroniskt
knapptelefon; hissknapp; startknapp; stoppknapp
trycka på en knapp; trycka ner en knapp; knappen för in­spelning var in­tryckt
ibland bildligt för att an­tyda att något löper automatiskt
de frågade honom om matchen och det var som att trycka på en knapp – inte en detalj undan­hölls dem
belagt sedan 1888
2knapp knappt knappa
adjektiv
som är i minsta laget
penningknapp
lönen var knapp; en knapp majoritet; en knapp (men klar) seger
äv. torftig, fattig
de levde i knappa om­ständigheter; familjen har det ytterst knappt
äv. om mått­angivelser eller dylikt som ligger precis under gränsen för viss kvantitet men än­då kan betecknas så
huset låg en knapp kilometer in i skogen; vi ses om en knapp månad; de hade en knapp halv­timme på sig
äv. koncentrerad
en knapp spelstil
med knapp nöd se nöd
belagt sedan 1544; trol. av lågtyska knap 'otillräcklig; sparsam; snabb'