publicerad: 2021  
knast knasten knastar
knast·en
substantiv
dialektalt kvist i trä
knastfri; knasthål
äv. ut­växt i trä
äv. bildligt ut­stående maskindel som under­lättar montering m.m.
belagt sedan 1746; av lågtyska knast 'knöl på trä'