publicerad: 2021  
koboltblått ingen böjning
kobolt|­blått
substantiverat adjektiv
[kå`-] äv. [ko`-]
ett hållbart, himmels­blått färg­ämne som inne­håller kobolt och aluminium
äv. om mot­svarande färgnyans
belagt sedan 1820