publicerad: 2021  
kobolt kobolten
Co
kobolt·en
substantiv
[kå´-] äv. [ko´-]
ett stålgrått, glänsande, metalliskt grund­ämne som är nära besläktat med järn och är viktigt som legerings­metall och för fram­ställning av färger
koboltfärg; koboltstål
belagt sedan 1747; av tyska Kobold med samma betydelse, urspr. 'tomte' (koboltmalmen an­sågs vara ett verk av bergstomtar)