SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
fraktion [-∫o´n] substantiv ~en ~er frakt·ion·en1mindre, av­gränsad grupp (oppositionella) i politiskt parti särsk. (mest förr) i kommunistiskt parti pol.yrk.JFRcohyponymläger 2 partiet hade en prokinesisk fraktion som senare bröt sig uten fraktion (av ngt/ngra), en fraktion (ngra)sedan 1832av lat. frac´tio ’brytning’, till frang´ere ’bryta sönder’; jfr fraktur, refräng 2ämnen som separerats ur en (kemisk) blandning genom fraktionering kem.en fraktion (av ngt)sedan 1879