publicerad: 2021  
koloxid kol­oxiden kol­oxider
kol|­ox·id·en
substantiv
[kå`l-]
en mycket giftig, färg- och luktlös gas som bildas vid ofullständig förbränning av kol
SYN. kolmonoxid JFR kolos
koloxidförgiftning
belagt sedan 1808