publicerad: 2021  
kolportera kolporterade kolporterat
verb
kolporte´ra
mest historiskt ibland med partikelnut, utan större betydelse­skillnad bära om­kring och bjuda ut (enklare böcker och tid­skrifter) till försäljning
kolportera (ut) något
äv. bildligt sprida
han kolporterade ut fantasi­fulla hot­bilder
belagt sedan 1812; 1816 i bildlig bemärkelse; av franska colporter, ung. 'bära vid halsen', till col 'hals' och porter 'bära'; jfr ur­sprung till collier, kolli, portör
kolporterakolporterande, kolportering, kolportage