publicerad: 2021  
komma av sig kom kommit, presens kommer
komm·er av sig
verb
komma a´v sig
tappa samman­hanget i det man fram­för på grund av att man blir störd
någon kommer av sig
talaren kom all­deles av sig när ut­rustningen inte fungerade
belagt sedan ca 1730